GIỚI THIỆU CHUYÊN TRANG ĐIỆN TỬ

"QUẬN 9 HỌC TÂP VÀ LÀM THEO BÁC"

 

Nhằm góp phần đa dạng hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như lan tỏa khát vọng sáng tạo, đổi mới, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phối hợp với UBND Quận và đơn vị thiết kế xây dựng chuyên trang Quận 9 học tập và làm theo Bác.

Chuyên trang điện tử học tập và làm theo Bác của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9 là phương tiện thông tin và truyền thông của quận, được triển khai trên mạng internet và truy cập tại địa chỉ hoctapvalamtheobac.quan9.hochiminhcity.gov.vn. Thông qua trang tin chính thức này, các thông tin, hình ảnh, video clip, kỷ yếu điện tử, sách tham khảo, văn bản hướng dẫn có liên quan đến nội dung học tập và làm theo Bác trên địa bàn quận sẽ được truyền tải một cách kịp thời, chính xác đến toàn thể các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và xã hội. Hoạt động này đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Quận 9 trong lãnh đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn.

Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), xin trân trọng giới thiệu và ra mắt chuyên trang Học tập và làm theo Bác của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9:

Nhìn tổng thể chuyên trang được thực hiện trên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện qua đó tạo thuận lợi trong tiếp cận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Chuyên trang là một bộ phận của Cổng thông tin điện tử Quận 9 đăng tải toàn bộ nội dung về học tập và làm theo bác trên địa bàn quận, cụ thể gồm các mục:

- Thanh danh mục gồm các mục liên kết nhanh đến các nội dung như tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản hướng dẫn và các danh mục khác, để thuận lợi trên thanh danh mục có ô tìm kiếm nhanh các nội dung theo yêu cầu.

- Phần dưới thanh danh mục là baner với kích thước lớn và thay đổi linh hoạt, dễ dàng truyền tải các hình ảnh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc học tập và làm theo bác, qua đó người đọc dễ dàng nắm bắt các chủ đề, các sự kiện trọng tâm

- Về Kỷ yếu điện tử được thiết kế theo hướng mới, gồm các bài viết giới thiệu các gương điển hình trong học tập và làm theo bác thể hiện dưới dạng hình ảnh đồ họa rõ nét và đa dạng, tạo sự thu hút từ người đọc.

- Để kịp thời cập nhật việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác trên địa bàn quận, đặc biệt là tại cơ sở, phần tin tức bố cục với hình ảnh và tin cập nhật, bên cạnh các danh mục tin theo thời gian.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng qua quay video clip giới thiệu “Gương sáng quanh tôi”, chuyên mục này sẽ được thể hiện trên chuyên trang dưới dạng bố cục đầy đủ các danh mục video, để người đọc dễ dàng tương tác lựa chọn và xem các video clip.

- Thực hiện quảng bá các tác phẩm học tập và làm theo bác, đặc biệt là qua sách và truyện kể, chuyên mục tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu những sách điện tử trên thư viện sách Hồ Chí Minh của Thành phố, chỉ cần click chuột, người đọc sẽ tiếp cận trực tiếp các tác phẩm.

- Hệ thống văn bản hướng dẫn sẽ thường xuyên được cập nhật, tạo điều kiện cho cơ sở và người đọc tiếp cận nhanh các văn bản chỉ đạo của Quận ủy về học tập và làm theo Bác trên địa bàn, giúp hoạt động này diễn ra đúng định hướng, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

- Tính năng chia sẻ được cài đặt tự động trong mỗi thư mục liên quan, qua đó tăng sự tương tác, giới thiệu và nhân rộng số lượng độc giả được tiếp cận với các nội dung đã đăng tải.

- Phần cuối trang là thông tin về đơn vị được giao quản lý chuyên trang học tập và làm theo Bác, với đầy đủ thông tin liên hệ, qua đó thuận lợi trong trao đổi và hỏi đáp từ người đọc.

Với trách nhiệm và tinh thần đổi mới, chuyên trang Học tập và làm theo Bác của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 9 sẽ tiếp tục hoàn thiện và vươn đến chất lượng trong từng thông tin./.